44-238 Czerwionka-Leszczyny ul. Armii Krajowej 53c 601 . 476 . 214

Dotacje do pomp ciepła

Dotacje do pomp ciepła

Czyste Powietrze 2.0 – rząd usprawnia proces walki ze smogiem

Program Czyste Powietrze 2.0 uwzględnia finansowanie przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych. Uwzględniane zostanę te inwestycje, których realizacja zaczęła się maksymalnie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, przy czym data nie może być wcześniejsza niż 15.05.2020.

Ubiegający się o dotacje na wymianę pieców i termomodernizację zostali podzieleni na dwie grupy. Dodatkowa, trzecia grupa obejmuje osoby potrzebujących intensywnego wsparcia. 

I grupa – podstawowa

O dofinansowanie w ramach pierwszej grupy mogą ubiegać się osoby, których roczny dochód wykazany w ostatnim zeznaniu podatkowym nie przekroczył 100 tys. zł

Na przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. inwestcyję w mechaniczną wentylację czy ocieplenie, można otrzymać maksymalnie 10 tys. zł.

Podstawowa wersja dofinansowania (z wymianą źródła ogrzewania), dla beneficjentów nie może przekroczyć 20 000 zł, przy czym jeżeli beneficjent zdecyduje się na wymianę źródła ciepła na pompę ciepła, to będzie mógł liczyć na bonus w postaci dodatkowych 5 tysięcy złotych.

Maksymalne dofinansowanie jeśli osoba składająca wniosek zdecyduje się na fotowoltaikę z pompą ciepła wynosi do 30 tysięcy złotych

II grupa

Do tej grupy zaliczają osoby, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1564 zł netto na osobę oraz 2189 zł netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym.

Na przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. inwestcyję w mechaniczną wentylację czy ocieplenie, można otrzymać maksymalnie 15 tys. zł.

Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację dla beneficjentów znajdujących się w drugiej grupie wyniesie maksymalnie 32 tys. zł, co wynosi ok. 60% kosztów inwestycyjnych. Dodatkowo osoby zainteresowane fotowoltaiką mogą otrzymać 5 tys. zł.

Maksymalne dofinansowanie dla osób z drugiej grupy wynosi 37 tys. złotych.

III grupa – intensywne wsparcie

Trzecia grupa uwzględnia osoby dotknięte ubóstwem energetycznym. Dla beneficjentów z tego sektora rząd przewiduje dofinansowanie w ramach dotacji z programu „STOP SMOG”, które wyniesie od 90 do 100%.